Ο Προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει! – Δημήτριος Παναγόπουλος

Ο προφήτης Ηλίας - Δημητριος Παναγόπουλος

No Description

20 Ιουλίου είναι η γιορτή του Προφήτη Ηλία – Κύρηγμα – Δημήτριος Παναγόπουλος
Η Αγία μας Εκκλησία ψάλει πως θα ξανάρθει ο Προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλο στα θρησκευτικά πράγματα

Το απολυτίκιο του άλλωστε λέγει:

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!