Οι παλαιοί πατέρες έλεγαν: Οταν πας κάπου και σε φιλοξενήσουν.

Οι παλαιοί πατέρες έλεγαν:

Όταν πας κάπου και σε φιλοξενήσουν, το ύστερα όταν φύγεις, ακόμα και στο δρόμο, κάνε ένα κομποσκοίνι για αυτούς, γιατί έκαναν κόπο και αν δεν προσευχηθείς για αυτούς μένεις με χρέος.

Πάντοτε να ευχαριστείς εκείνους που σε φιλοξένησαν, και να προσεύχεσαι για αυτούς.

Παπά Διονύσιος από Κολιτσού


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!