Οι σχεδιασμοί των δαιμόνων και πως διαλύονται…

Δαίμονες: Οι σχεδιασμοί του διαβόλου και όλων των δαιμόνων και μάλιστα των Αρχηγών τους για την αιώνια καταστροφή κόλαση του ανθρώπου καταλύθηκαν και ματαιώθηκαν από το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας.

Γράφει ο Άγιος Νικόδημος στην εισαγωγή του στη Φιλοκαλία: «Ευδόκησε ο ίδιος ο Θεαρχικώτατος Λόγος του Πατρός στις έσχατες από τις ημέρες εξ αιτίας του σπλαχνικού [Του] ελέους, να αθετήση τις αποφάσεις των αρχόντων του σκότους [των δαιμόνων], και να περατώση και να προωθήση σε έργο την αρχαία μαζί και αληθινή απόφασι, την οποία όρισε».

Η προ πάντων των αιώνων απόφαση της Αγίας Τριάδος ήταν ο άνθρωπος να θεωθεί. Αυτή η προαιώνια απόφαση του Θεού έπρεπε να εκπληρωθεί οπωσδήποτε. Και πράγματι εκπληρώθηκε διά του Χριστού ο Οποίος συνέπηξε στη γη το «εργαστήριο της θεώσεως» του ανθρώπου, την Εκκλησία Του.

Η αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία ως σώμα Χριστού με κεφαλή Της τον Ίδιο, είναι αυτή που αφ’ ενός πραγματοποιεί την αρχική απόφαση του Θεού για την θέωση του ανθρώπου και αφ’ ετέρου καταλύει τα έργα του διαβόλου.

Είναι Αυτή που διά του έργου της ακύρωσε και συνεχίζει να ακυρώνει τις αποφάσεις και τα σχέδιά του.

Ως «κοινωνία θεώσεως» που είναι, οδηγεί διά των Αγίων Μυστηρίων, των Ιερών Κανόνων και της όλης θεραπευτικής Της τα μέλη της στην σωτηρία-θέωση.

Όταν ο άνθρωπος ζει εκκλησιαστικά, ευχαριστιακά όταν μετέχει στην Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία , όταν τελεί την αδιάλειπτη εν πνεύματι λατρεία στην καρδία του με την αδιάλειπτη προσευχή, αυτός με την Θεία Χάρη καταλύει τα έργα, τις πλεκτάνες και τις παγίδες του διαβόλου.

Για τούτο και είναι ωφελιμότατο ο χριστιανός όσο γίνεται συχνότερα να μετέχει στη Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία με την άδεια του Πνευματικού του οδηγού.

Είναι επίσης απαραίτητο να διατηρεί «άληστο» την μνήμη του ζωοποιού ονόματος του Χριστού με την αδιάλειπτη επίκλησή: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».

Έτσι παραμένει σε συνεχή κοινωνία με τον ζωοδότη Χριστό τον καταλύσαντα την δύναμην του εχθρού και τις ανθρωποκτόνες αποφάσεις-σχέδιά του.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ!

Πηγή: ieramonopatia


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!