Η οικονομική σχέση της εκκλησίας με τον Καίσαρα (κράτος)

Μόρφου Νεόφυτος, η Εκκλησία να είναι ανεξάρτητη από τον Καίσαρα και το χρήμα του.

Ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μιλά για την οικονομική σχέση της εκκλησίας με τον Καίσαρα (κράτος). Πότε είναι πραγματική "μάνα" η εκκλησία...

Ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μιλά για την οικονομική σχέση της εκκλησίας με τον Καίσαρα (κράτος). Πότε είναι πραγματική “μάνα” η εκκλησία…


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!