Η Οσία Παρασκευή η Νέα η Επιβατηνή: 14 Οκτωβρίου

https://youtu.be/uGnjyfM96AA


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!