Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα : Ποιος είναι ο φόβος του Θεού ;

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάνει σοφὸ τὸν ἄνθρωπο.

Ποιὸς εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ;

Ὄχι νὰ φοβᾶσαι τὸ Θεό, ἀλλὰ νὰ φοβᾶσαι νὰ μὴ στενοχωρήσεις τὸν ἄλλο, νὰ μὴν τὸν βλάψεις, νὰ μὴν τὸν ἀδικήσεις, νὰ μὴν τὸν κατηγορήσεις.

Αὐτὴ εἶναι ἡ σοφία.

Ὕστερα τὰ ἄλλα, γιὰ νὰ ζήσεις, σὲ φωτίζει ὁ Θεὸς τί νὰ κάνεις.

Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!