Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Τι είναι η απλότητα;

Σας παρακαλώ πολύ μιλήστε μας για την απλότητα! - Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος ☦️

Τήν 23ην Μαΐου 2006 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Κομνηνείου) Κισσάβου πατήρ Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος μετά μακράν δοκιμα...

H απλότητα είναι η συνισταμένη των αρετών, προϋποθέτει την αθωότητα, την ταπείνωση κλπ προϋποθέτει όλες τις αρετές…

Απλότης είναι να δέχεσαι κάτι όπως είναι!

Την 23ην Μαίου 2006 εκοιμήθη εν Κυρίω ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κομνηνείου) Κισσάβου πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μετά μακράν δοκιμασίαν της υγείας του και άγων το 79ον έτος της ηλικίας του.

Εγεννήθη εις την Κηφισιάν το 1927 από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιον και την Ευφροσύνην, οι οποίοι διεκρίνοντο διά την πίστιν των εις τον Τριαδικόν Θεόν, την αγάπην προς τον πλησίον, την τιμιότητα, την μεγάλην εργατικότητα και εν γένει εις την χριστιανικήν βιοτήν και το ήθος.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!