Π. Ευάγγελος Παπανικολάου: ” Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν – Διονυσίου Σολωμού”

π. Ευάγγελος Παπανικολάου: " Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν - Διονυσίου Σολωμού"

Ι. Ν. Αγίων Πάντων Καλλιθέας - Κυριακή, 14.03.2021 11:30Συνάντηση του "Κρυφού Σχολειού" με ομιλητή τον π. Ευάγγελο Παπανικολάου. Θέμα: " Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθ...

Π. Ευάγγελος Παπανικολάου


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!