Π. Γεώργιος Μπαράκος! Η πίστη του μετακινούσε Βουνά…

Θαυμαστά γεγονότα που περιγράφει ο εγγονός του αείμνηστου και ευλογημένου ιερέως π. Γεωργίου Μπαράκου από το χωριό Κλήμα Δωρίδος.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!