π. Νικόδημος Καβαρνός ”Αγνή Παρθένε”

Kabarnos - Agni Parthene (Live, Lebanon)

http://player.believe.fr/v2/3615932034480 Kabarnos- Agni Parthene (Live, Beirut, 2017) Choir: SEM Producer: Habib Dagher Blue Taurus Projects O Virgin Pure a...

Kabarnos- Agni Parthene (Live, Beirut, 2017)Choir: SEMProducer: Habib DagherBlue Taurus ProjectsO Virgin Pure and sometimes “O Pure Virgin” (Greek: Ἁγνὴ Παρθένε, Agni Parthene) is a non-liturgical hymn composed by St. Nectarios of Aegina, drawn from the Theotokarion (Book of Hymns to the Mother of God).Sometimes performed in Orthodox churches at the beginning of Vespers, or after the conclusion of the Divine Liturgy during the veneration of the cross and receiving of anti-doron.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!