Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Μὴν μένεις σὲ ἀνόητη συντροφιά! Φύγε!.

Μή χάνης τόν καιρό σου ἀνάμεσα σέ ἀνοήτους ἀνθρώπους.

Κατηγορία : Σοφία Σειράχ. Ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ὁμιλία - 224' 12/08/97 Κεφ 27, 7 - 14 Τό πρόσωπον καί οἱ λόγοι ἑνός ἀνθρώπου καθορίζουν τήν ποιότητά του. Ἐάν ἐπι...


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!