Παιδιά, πριν κοιμηθείτε…

“Παιδιά, πριν κοιμηθείτε το βράδυ, όπου κι αν είστε κι όσο μπορείτε, κάντε τουλάχιστον τρεις μετάνοιες στην Αγία Τριάδα. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Και κοιμηθείτε κάτω από τη Σκέπη Του”.

Πατρο-Κοσμάς

Κι αν μπορείτε, λέτε του Αγίου Ιωαννικίου το τροπάριο, που το ‘λεγε σ’ όλη του τη ζωή, ακόμα κι όταν κοιμότανε:

“Η Ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, Σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα σοι”.

Αυτό έλεγε ο Άγιος αυτός, ο μεγαλύτερος στρατηγός του Βυζαντίου, ο Ιωαννίκιος ο μέγας. Άφησε το στράτευμα. Τα άφησε όλα. Και πήγε και έγινε ασκητής.

Αρχιμ. Ανανίας Κουστένης


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!