«Παιδιά, να προσεύχεστε απαλά και καρδιακά»

Παρατίθεται το επίκαιρο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, κ. Ιερεμίου, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤEΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, το οποίο αναμένεται να αναγνωσθεί προς τους μαθητές και τις μαθήτριες εις τους κατά τους τόπους Αγιασμούς των σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Παιδιά, ἀγαπῆστε τήν μόρφωση ὡς τό καλύτερο καί γλυκύτερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα». Και, ευθύς παρακάτω: «Μήν παραλείπετε νά προσεύχεστε ἁπαλά καί καρδιακά στόν Θεό καί θά νοιώθετε γλυκασμό στήν καρδιά».

Ἀγαπητά μας παιδιά,
Μαθητές καί Μαθήτριες
τῶν Σχολίων τῆς Ἐπαρχίας μας

Καλή σας ἀρχή στήν νέα σχολική χρονιά. Εὔχομαι ἐφέτος νά πᾶτε καλύτερα ἀπό
πέρυσι. Καί θά εἶναι καλύτερη ἡ σχολική σας χρονιά, ἄν σεῖς εἶστε ἐπιμελέστεροι στά
μαθήματά σας.

Παιδιά, ἀγαπῆστε τήν μόρφωση ὡς τό καλύτερο καί γλυκύτερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα.

Ναί! Τό γλυκύτερο ἀπό ὅλα στόν ἄνθρωπο εἶναι τό νά προσεύχεται καί νά μιλάει γλυκά
στό Θεό πρῶτα καί τό νά διαβάζει ἔπειτα. Μέ αὐτά τά δυό φεύγουν καί οἱ στενοχώριες
καί ἠρεμεῖ ὁ ἄνθρωπος καί γαληνεύει. Καί ὅταν λέγω διάβασμα γιά σᾶς, ἐννοῶ ὅλα
τά μαθήματα καί ὅλες τίς ἐπιστῆμες γενικά. Καί τά ἀρχαῖα ἑλληνικά τήν ὄμορφη καί
μεγαλοπρεπῆ ἑλληνική γλῶσσα  καί τά μαθηματικά καί τήν γεωμετρία, πού ὀξύνουν
τόν νοῦν, καί τήν θαυμαστή φυσική, πού μᾶς δίνει τόν λόγο τῶν φυσικῶν φαινομένων,
καί ὅλα τά μαθήματα.

Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπητοί μου φίλοι, ὡς ποιμενάρχης τοῦ τόπου Σας, νά ἐρωτευθεῖτε
τά μαθήματά σας καί νά γίνετε λαμπροί ἐπιστήμονες. Τό ἔχουμε ἀνάγκη αὐτό, γιατί
ἡ πατρίδα μας πρῶτα ἦταν ἡ μητέρα τῆς γνώσεως καί τῆς ἐπιστήμης. Πρῶτα! Σεῖς
ὅμως τά νέα παιδιά, καί μάλιστα τῆς ἐπαρχίας μας τά παιδιά, νά ἀποδείξετε ὅτι ὄχι
μόνον κάποτε, ἀλλά καί τώρα καί σήμερα ἡ πατρίδα μας γεννᾶ μεγάλους ἐπιστήμονες.

Μήν παραλείπετε νά προσεύχεστε ἁπαλά καί καρδιακά στόν Θεό καί θά νοιώθετε
γλυκασμό στήν καρδιά. Μήν ξεχνᾶτε τήν προσευχή Σας στήν Παναγία. Νά Τήν
ἀγαπᾶτε, γιατί σᾶς ἀγαπάει. Εὔχομαι νά σᾶς προστατεύει.

Καλή σας σχολική χρονιά, ἀγαπητά παιδιά! Νά σᾶς χαίρονται οἱ γονεῖς σας καί οἱ
καλοί σας διδάσκαλοι καί καθηγητές σας, πού εἶναι οἱ πνευματικοί σας γονεῖς καί καθοδηγητές σας.

Μέ πολλή ἀγάπη καί πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!