Πάνω από το νόμο μπορεί να είναι μόνο η αγάπη

Δεν επιλέξαμε μια χώρα όπου γεννηθήκαμε, ούτε ένα λαό όπου γεννήθηκα, ούτε το χρόνο στον οποία γεννήθηκα, αλλά επέλεξα ένα: να είμαι άνθρωπος ή απάνθρωπος.
Πατριάρχης Σερβίας Παύλος


Πάνω από το νόμο μπορεί να είναι μόνο η αγάπη, πάνω από το νόμο μόνο το έλεος, και πάνω από τη δικαιοσύνη μόνο η συγχώρεση.
Πατριάρχης Αλέξιος Β ‘


Ξέρεις την αξία σου; Είναι ίση με τον αριθμό των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη φροντίδα σου.

Άγιος Νικόλαος της Σερβίας


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!