Πατήρ Θαδδαίος για το αν υπάρχουν κόσμοι έξω απ’ την Γη, για το αν υπάρχουν εξωγήινοι, για το αν ζούμε τους τελευταίους καιρούς

Ερώτηση καθηγητή Ζ.Σ.:

Τί θα μπορούσατε να μας πείτε για τούς κόσμους έξω από τη γη; Μπορείτε να μας πείτε για το αν υπάρχουν εξωγήινοι;

Απάντηση πατρός Θαδδαίου:

Ναι, υπάρχουν… Μόνον πού είναι ενέργεια των σκέψεων. Δεν είναι ενέργεια υλική, όπως εμείς οι άνθρωποι την γνωρίζουμε. Τέτοια πλάσματα όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι δεν υπάρχουν στο σύμπαν. Γιατί; Επειδή μόνον το ανθρώπινο γένος είναι ευλογημένο να «γεμίζει» την γη του Θεού όπως το είπε ό Κύριος. «Και ηύλόγησεν αυτούς ό Θεός, λέγων: αύξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν» (Γένεσις, Α’28).

Ή γη του Θεού δεν είναι μόνον ή μικρή γήινη σφαίρα, πού αποτελεί μόνο μία μικρή τελεία στο σύμπαν. Ή γη του Θεού είναι ολόκληρο το σύμπαν.

Τα πονηρά πνεύματα κάτω από τον ουρανό, όταν είδαν πώς το νέο δημιούργημα του Θεού, ό άνθρωπος έπρεπε να κατοικεί τη γη του Θεού, κατάλαβαν πώς δεν υπήρχε χώρος γι’ αυτούς. Γιατί αυτό θα σήμαινε πώς τα πνεύματα κάτω από τον ουρανό, θα ήταν απομονωμένα. Γι’ αυτό το λόγο κατάλαβαν, πώς έπρεπε αυτό το νέο δημιούργημα, το όποιο βρισκόταν σέ εμβρυώδη κατάσταση, να το καταστρέψουν!

Γνώριζαν πώς, αν ό άνθρωπος παραβίαζε την εντολή της υπακοής, θα υπήρχαν καταστροφικά αποτελέσματα για αυτόν.

Ό άνθρωπος πλάστηκε από ύλη και αποτελούσε από μόνος του ένα μικρό σύμπαν, γιατί και ό κόσμος της ύλης και ό κόσμος των σκέψεων, του νου, της λογικής, αντιπροσωπεύονταν από αυτόν. Αποτελούσε την κορωνίδα της δημιουργίας.

Προέτρεψαν την Εύα και τον Αδάμ να παραβούν την εντολή του Θεού. Μόλις ή Εύα και ό Αδάμ παράκουσαν την εντολή του Θεού, κατάλαβαν πώς όλα άλλαξαν. Ή ύλη, ή οποία ήταν δημιουργημένη από το πνεύμα, άλλαξε.

Ή πτώση του άνθρωπου είχε μεγάλη σημασία. Ήταν ή καταστροφή του τότε λοιπού κόσμου (Ό πατήρ Θαδδαίος συχνά έλεγε: «Με την ανυπακοή βγήκαμε από τον παράδεισο και με την υπακοή γυρίζουμε στον παράδεισο»!). Ή ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας είχε βαριές συνέπειες σέ όλο τον υλικό κόσμο. Είχε βαριές συνέπειες και στον κόσμο των σκέψεων, στον όποιο ξεκίνησε να εισέρχεται ή αρνητική ενέργεια των πονηρών πνευμάτων πού είναι κάτω από τον ουρανό.

Γι’ αυτό το λόγο, στη συνέχεια ό Θεός έστειλε τον Υιό Του, πού ήρθε και έδειξε την αγάπη του προς τον άνθρωπο, θυσιάζοντας την ζωή Του. Ήρθε στον κόσμο αυτό και έφερε την ελπίδα. Από τότε οι άνθρωποι κατάφεραν να μιλήσουν μαζί Του, κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί Του. Επειδή, ό Θεός είναι ενέργεια, πού υπάρχει παντού και τα διαπερνά όλα.

Είναι αδύνατο να δει κανείς τον Θεό σέ όλη την δύναμη του. Οι άνθρωποι, επειδή είναι περιορισμένα όντα, δεν μπορούν να Τον δουν σέ όλη τη δύναμη Του. Πώς μπορεί κάτι πού είναι περιορισμένο να δει το απεριόριστο; Εμείς μπορούμε να Τον δούμε μόνον τόσο, όσο Αυτός φανερώνει τον εαυτό Του. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν Αυτός ήρθε.

Ήρθε για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί Του. “Έτσι δεν είναι;
Επειδή ό Θεός είναι ολόκληρος αγάπη, ό Υιός Του δεν θέλησε να πάρει την φύση των αγγέλων αλλά την ανθρώπινη φύση. Έδώ φαίνεται πόσο ευλογημένο είναι το ανθρώπινο γένος. Γιατί με την ενανθρώπιση του Κυρίου, ή ανθρώπινη φύση εισήλθε στο μυστήριο της Ζωοποιού Αγίας Τριάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι αυτό σημαντικό;

Δυστυχώς, πολλές φορές ό άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι απίστευτα μεγάλο το δώρο πού μας έδωσε ό Θεός.

Ό άνθρωπος είναι ανώτερος ακόμη και από τούς αγγέλους! Είναι ανώτερος… Ή ανθρώπινη φύση εισήλθε στο μυστήριο της Ζωοποιού Αγίας Τριάδος. Δεν εισήλθε ή αγγελική φύση στο μυστήριο της Ζωοποιού Αγίας Τριάδος αλλά ή ανθρώπινη φύση.

Το οικολογικό πρόβλημα και οι τελευταίοι καιροί

Έτσι λοιπόν παρατηρήστε, πώς είναι ή ζωή μας σήμερα. Είναι ενδιαφέρον πώς έρχονται όπως τούς περιέγραψε ό άγιος απόστολος Ιωάννης στα οράματα του στην Αποκάλυψη. Άλλωστε πολλά πράγματα για μας ήταν μυστικά μέχρι την Αποκάλυψη του αποστόλου Ιωάννη.

Ό Θεός τα τελευταία εκατό χρόνια επέτρεψε να προχωρήσει ή τεχνολογία.

Περισσότερο από όλα τις τελευταίες δεκαετίες προοδεύει ή τεχνολογία. Οι άλλες επιστήμες λίγο προοδεύουν. Μένουν περίπου στα ίδια. Ή τεχνολογία προοδεύει, επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί και να φτάσει ό καιρός….

Τώρα όλα μας είναι πιο ξεκάθαρα. Μας είναι απόλυτα ξεκάθαρο εκείνο, πού ό απόστολος Ιωάννης λέει για μάς’ «οι λοιποί των ανθρώπων, οι ουκ άπεκτάνθησαν εν ταις πληγαίς ταύταις, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών» (Άποκ. Ιωάννου 9, 20). Για πολλά χρόνια σκεφτόμουν τί σημαίνει αυτό; Τί ήθελε να πει με αυτό; Πώς δεν μετάνιωσαν οι άνθρωποι για τα έργα των χεριών τους; Και τώρα μας είναι απολύτως φανερό.

Τα έργα των χεριών μας δημιούργησαν πολλά και διάφορα, αλλά το χειρότερο από όλα είναι, πώς τα τελευταία εκατό χρόνια δηλητηρίασαν τα πάντα, δηλαδή τον αέρα, το νερό και την γη. Όλα! Λόγω της μεγάλης ποσότητας δηλητηρίων στον αέρα, όπως γνωρίζετε, δημιουργήθηκε ή τρύπα του όζοντος στον πλανήτη γη, πού συνέχεια μεγαλώνει. Οι Φιλανδοί ήδη αισθάνονται τα αποτελέσματα αυτής της τρύπας, επειδή βρίσκονται πιο βόρεια από όλους τούς κατοίκους. Λένε ότι ακόμη και τα παιδιά τους αρρωσταίνουν από καρκίνο του δέρματος… Δυστυχώς, πολύ δύσκολο να το σταματήσουμε αυτό.

Λένε ότι στο βόρειο πόλο υπάρχει τρύπα του όζοντος τόσο μεγάλη, όση είναι ή έκταση της Αμερικανικής ηπείρου. Δυστυχώς λένε πώς συνέχεια μεγαλώνει… Και τώρα ορίστε, ας θυμηθούμε τα λόγια του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου: «Και δεν μετάνιωσαν οι άνθρωποι για τα έργα των χεριών τους». Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει πώς τα έργα των ανθρώπινων χεριών χάλασαν την ζωή με τα διάφορα δηλητήρια, πού εξέπεμψαν στον αέρα πού αναπνέουμε και στο νερό πού πίνουμε.

Ερώτηση καθηγητή Ζ.Σ.:

Πάτερ, μήπως θεωρείτε πώς ήδη ζούμε σέ καιρούς πού βρίσκονται κοντά στην Αποκάλυψη, όπως την περιέγραψε ό άγιος απόστολος ό Ιωάννης ό Θεολόγος;

Απάντηση πατρός Θαδδαίου:

Και εσείς από μόνοι σας βλέπετε ότι βρισκόμαστε σέ μία αποκαλυπτική κατάσταση. Ένας επιστήμονας μας, μου έφερε πριν από λίγο καιρό το βιβλίο του πού είχε τον τίτλο «ό πολιτισμός και ό πλανήτης μας βρίσκεται σέ κίνδυνο».

Αυτός ό επιστήμονας έλεγε ότι, εάν δεν αλλάξει κάτι σύντομα στην ανθρώπινη συνείδηση και συμπεριφορά απέναντι στη φύση, το πρώτο μεγάλο πρόβλημα πού θα έχουμε θα είναι το νερό πού πίνουμε.

Αν δεν αλλάξει κάτι στους ανθρώπους, θα πρέπει σέ λίγο να αγοράζουμε νερό σέ μπουκάλια. Μέχρι πριν από λίγο καιρό μόνο οι Γάλλοι είχανε καλό νερό στην Ευρώπη.

Αν δεν σταματήσει ό άνθρωπος να δηλητηριάζει τα ποτάμια και τις θάλασσες, όλο το νερό θα είναι σέ λίγο δηλητηριασμένο. Όμως ερωτώ: θα υπάρχει δυνατότητα να καθαρίσουμε το νερό από τα τόσα δηλητήρια;

Τα μικρόβια μπορούν να απομακρυνθούν με εμβόλια αλλά είναι σχεδόν αδύναμο να καθαρίσουμε το μολυσμένο νερό για να μπορούμε να το πιούμε!

Να, πώς περιγραφεί τούς αποκαλυπτικούς καιρούς ό άγιος ό Νείλος ό Αγιορείτης: Ό άγιος Νείλος ό Αγιορείτης περιγράφει την γενική κατάσταση, πού θα επικρατήσει τούς τελευταίους καιρούς. Αυτός ό άγιος είναι σαν να έζησε σήμερα στα χρόνια μας.

Περιγράφει πώς ό αντίχριστος θα γεννηθεί με εξωσωματική σύλληψη. Εξωσωματική σύλληψη όμως υπάρχει μόνο τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε όταν έζησε αυτός ό άγιος. Γιατί αυτός ό άγιος ό Νείλος ό Αγιορείτης έζησε τον 17ο αιώνα.

Στη συνέχεια ό άγιος ό Νείλος λέει ότι ή εικόνα του αντίχριστου θα έχει επιρροή στα ανθρώπινα συναισθήματα. Πολλοί άνθρωποι θα τον εμπιστευθούν…

Σήμερα δεν βλέπουμε πώς υπάρχει ή τηλεόραση με εικόνες πού μιλάνε;

Σήμερα όλα είναι πιο ξεκάθαρα.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΘΑΔΔΑΙΟΥ ΒΙΤΟΒΝΙΤΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!