Ὑπερηκόντισαν τὴν κρατικὴν δικτατορίαν!

Εἰς προσφάτους δηλώσεις του εἰς τὸ ΡΙΚ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐδήλωσε τὴν πιθανότητα μισθολογικῶν ἐπιπτώσεων εἰς ὅσους ἱερεῖς δὲν ἐμβολιασθοῦν.

Εἰς τὴν ἰδίαν γραμμὴν καὶ ὁ Σεβ. Δωδώνης. Πρὸς τί δημιουργοῦν ζητήματα καὶ ἀπειλοῦν, ὅταν δὲν ἐτόλμησε νὰ πράξη αὐτὸ οὔτε τὸ κράτος; Μήπως ἡ διακοπὴ μισθοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμόζεται εἰς ἀπίστους ἢ ἀνηθίκους κληρικούς; Ποῖος θὰ λογοδοτήση διὰ κληρικὸν ποὺ θὰ πάθη σοβαρὰν παρενέργειαν; Ποῖος θὰ θρέψη τὰς οἰκογενείας των; Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Αὐγὴ» τῆς 17ης Ἰουλίου 2021:

«ὁ Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος χαρακτήρισε τοὺς ἀντιεμβολιαστὲς ποὺ διαδήλωσαν «παλαβούς», ἀναγνώρισε ὅμως ὅτι «ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ νὰ μὴ δημιουργεῖ διχασμὸ μέσα στὸ ποίμνιο, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ τραβήξει».

Ὁ Χρυσόστομος ζήτησε ἐμμέσως τὴν παρέμβαση τοῦ κράτους, παρατηρώντας ὅτι «αὐτὸς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ τραβήξει εἶναι τὸ κράτος. Ὅποιος μισθοδοτεῖται ἀπὸ τὸ κράτος ἂν δὲν ἐμβολιάζεται, δὲν θὰ ἔχει μισθό».


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!