Ἡ ἐπιλογὴ τῆς εὐτυχίας…

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Ἦταν κάποτε μία γριούλα πού ἀφοῦ γέρασε ἀρκετὰ ἀποφάσισε πώς καλύτερα θὰ ἤταν γιά τὴν ἴδια, νά μπεῖ σὲ κέντρο φροντίδας ἡλικιωμένων ἀτόμων.

Ἔτσι ἑτοίμασε μία μικρὴ βαλίτσα καὶ μὲ ἕνα ταξί πῆγε. Ἡ νοσοκόμα, πού γνώριζε γιά τὴν ἄφιξή της, τὴν πλησίασε καὶ τῆς εἶπε:

-Ἐλᾶτε παρακαλῶ νά σᾶς δείξω τὸ δωμάτιό σας πρὶν τὸ ἑτοιμάσουμε.

-Μὰ δέν χρειάζεται νά τὸ δῶ. Ἑτοιμάστε το, ἀπάντησε ἡ γριούλα.

-Μὰ ἔχετε ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ 3 εἴδη, ἂν θέλετε νά τὰ δεῖτε καὶ νά διαλέξετε ποιὸ ἀπὸ ὅλα σᾶς ἀρέσει πιὸ πολύ.

-Δέν χρειάζεται καλή μου, ἐπανέλαβε ἡ γριούλα. Δέν χρειάζεται να τὸ δῶ, μοῦ ἀρέσει ἤδη.

-Μὰ πῶς; Ξαναρώτησε ἡ νοσοκόμα. Ἀφοῦ δέν τὸ εἴδατε.

-Δέν χρειάζεται νά τὸ δῶ. Ἔχω ἤδη ἀποφασίσει ὅτι μοῦ ἀρέσει, ἀπάντησε μὲ ἕνα ζεστὸ χαμόγελο ζωγραφισμένο στό γλυκὸ ἀλλὰ γερασμένο προσωπάκι της.

Τότε ἡ νοσοκόμα τῆς ἔδειξε τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ 3 δωμάτια καὶ τὴν συνόδεψε μέχρι ἐκεῖ. Ἡ γριούλα τὴν εὐχαρίστησε καὶ ἡ νοσοκόμα τὴν ρώτησε ξανὰ μὲ κάποιο δισταγμό.

-Εἶστε σίγουρα ἐντάξει; Τώρα ποῦ τὸ εἴδατε συνεχίζετε νά πιστεύετε ὅτι αὐτὸ σᾶς ἀρέσει; Χωρὶς νά δεῖτε καὶ τὶς ἄλλες δύο ἐπιλογές;

-Μὰ φυσικά. Πολλὰ πράγματα στή ζωὴ κορίτσι μου, τῆς ἀπάντησε ἡ γριούλα, δέν θέλουν πολὺ σκέψη. Εἶναι θέμα ἀπόφασης καὶ ἀγάπης.

Ἀποφάσισα ὅτι θὰ τὸ ἀγαπῶ, χωρὶς νά μπῶ στήν διαδικασία νά διαλέξω ἀνάμεσα σὲ ἄλλα. Σάμπως μία γυναῖκα ἅμα γεννήσει τὸ παιδὶ της, ὅσο ἄσχημο καὶ ἂν εἶναι, δέν θὰ τὸ ἀγαπάει;

Ἄσε πού δέν θὰ τὸ δεῖ ποτέ ἄσχημο. Εἶναι θέμα ἀπόφασης καὶ ἀγάπης. Ἂς μὴν γελιόμαστε, τίποτα δέν εἶναι εὔκολο καὶ ὅλα εἶναι στό χέρι μας.

Μὰ κυρίως, ὅλα εἶναι θέμα νοῦ, τρόπου σκέψης. Ὁ νοῦς, πού ἀποφασίζει καὶ πρέπει νά ἀποφασίζει- νά εὐτυχήσει, ἀντὶ νά ἐπιλέξει τὸν εὔκολο δρόμο τοῦ παραπόνου, τῆς μιζέριας καὶ τῆς ἐγκατάλειψης.

Μὴν ἐγκαταλείπετε τὴν ἐλπίδα, τὴν προσπάθεια, τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν ἁπλότητα. Διότι τελικά, αὐτὴ ἡ παραγκωνισμένη ἁπλότητα, στήν σκέψη καὶ στίς ἐπιλογές, εἶναι ἡ χαμένη δίδυμη ἀδελφὴ τῆς εὐτυχίας.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!