Ποιος είσαι ;

Ποιος είσαι;

Κάποτε, νέοι ήρθαν σε έναν γέροντα να ζητήσουν να γίνουν μαθητές του.

Τους έβαλε μπροστά του και στο καθένα έκανε μία ερώτηση:

“Πες μου, αλλά μόνο με κάθε ειλικρίνεια: αν βρεις πορτοφόλι με χρυσό, θα το επιστρέψεις στον ιδιοκτήτη;”
Ο πρώτος απάντησε:

– Αν ήξερα τον ιδιοκτήτη, θα επέστρεφα το πορτοφόλι χωρίς αμφιβολία. Αλλά αν δεν ξέρω από ποιον έπεσε, σε ποιον πρέπει να δώσω το πορτοφόλι;

Η δεύτερος είπε:

“Νομίζω ότι: αν βρω ένα πορτοφόλι, τότε σημαίνει ότι ο Κύριος το στέλνει σε μένα ως ανταμοιβή για κάτι”. Δεν πρέπει να το παραδώσω.
Και ο τρίτος ανέφερε:

– Μια δύσκολη ερώτηση, πατέρα. Πώς μπορώ να ξέρω ποιος θα είμαι όταν θα βρω πορτοφόλι και θα μπορέσω να προστατευθώ από κακή βούληση; Ίσως κυριαρχήσει,η κακή βούληση και κρατήσω το πορτοφόλι για τον εαυτό μου. Ή ίσως ο Κύριος με βοηθήσει να ξεπεράσω τον πειρασμό. Και τότε θα επιστρέψω το πορτοφόλι στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

“Εδώ είναι μια καλή απάντηση”, είπε ο γέροντας στον τρίτο νεαρό. – Σας παίρνω ως μαθητή μου.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!