«Πολλάν υπομονήν να κάμνετε, πολλάν υπομονήν» (Οσία Σοφία Κλεισούρας)

«Πολλάν υπομονήν να κάμνετε, πολλάν υπομονήν»

-Μικροί μεγάλοι να έρθουν στην μετάνοια, να μετανοούν. Να γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι επάνω. Αυτοί δεν το γνωρίζουν, σαν τα άλογα ζώα τρώνε την Παρασκευή. Παρακαλώ τον Θεό να μετανοούν, αυτοί δεν μετανοούν.

-Τα μάτια να βλέπουν και να μη βλέπουν.

-Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της: Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία, συγχώρησε τον κόσμο.

-Αχ, αν κάνουμε ένα καλό, λέμε κάναμε έναν καλόν. Με ποια δύναμη κάναμε το καλό; Με την Δύναμη του Θεού, έδωσε σε ο Θεός ευλογία και έκανες το καλό.

-Και οι νέοι, να βάλουν στο νου τους τα πεντάψηλα του Θεού λόγια. Τα λόγια του Θεού, σαν τριαντάφυλλα να είναι μέσα εις την καρδίαν!

-Κλειδί στο στόμα. Να μη μεταφέρετε λόγια από τον ένα στον άλλο.

-Ο Θεός περιμένει, περιμένει.

-Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου και ύστερα εμάς! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας.

-Νά’χετε φόβον Θεού. Νάχετε Αγάπη. Νά’χετε ευσπλαχνία.

-Με βλέπεις εδώ πού είμαι τόσα χρόνια; Εδώ με παλεύουν τρία δαιμόνια. Το ένα της απιστίας. Το άλλο δαιμόνιο είναι της ακηδίας. Το τρίτο δεν το ενθυμούμαι, ίσως της άνθρωπαρεσκείας.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!