Πως κλίνεται το ρήμα “Μητέρα”;

-Μά… δὲν εἶναι ρῆμα…

-Εἶσαι σίγουρη;

Ἀγαπῶ, κάνω,

προσφέρω, ἀκούω,

ἀντιμετωπίζω, χαίρομαι,

κλαίω αγκαλιάζω,

χαϊδεύω, νιώθω,

φροντίζω, ξενυχτῶ,

προστατεύω, διδάσκω,

συνοδεύω, ὑπενθυμίζω,

δικαιολογῶ, ὑποχωρῶ,

διαβάζω, καθαρίζω,

μαγειρεύω, ταΐζω,

ξενυχτῶ, οὐρλιάζω,

ψιθυρίζω, τραγουδῶ,

χαμογελῶ, τρέχω,

ἐκπαιδεύω, κατανοῶ,

συγχωρῶ, ὑφίσταμαι,

ἀνακουφίζω, ὑποφέρω,

μιλῶ, συμβουλεύω…

-Ἔχεις δίκιο. Μητέρα δὲν εἶναι μόνο ἕνα ρῆμα ἀλλὰ ὅλα τὰ ρήματα τῆς ζωῆς.

Πηγή: askitikon


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!