Πόσο σοβαρά παίρνουμε την υγεία της ψυχής μας;

Πόσο σοβαρὰ παίρνουμε τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας; (11.8.2020)

Ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα: Πῶς σχολιάζετε τὴ στάση ἱεραρχῶν καὶ κληρικῶν ποὺ ὑποστηρίζουν ὁτι ὁ κορωνοϊὸς εἶναι μεταδοτικὸς καὶ ἐντὸς τοῦ ναοῦ; Ἀπόσπ...


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!