Η Προφητεία του Αγίου Πορφυρίου για τον π. Δημήτριο και τους Αγίου Ισιδώρους.

Η Προφητεία του Αγίου Πορφυρίου για τον π. Δημήτριο και τους Αγίου Ισιδώρους.

Η Προφητεία του Αγίου Πορφυρίου για τον π. Δημήτριο και τους Αγίου Ισιδώρους. "Θα έχεις ένα θησαυρό στα χέρια σου (τον τίμιο Σταυρό) αλλά εσύ θα ... ""Όποιος...

Η Προφητεία του Αγίου Πορφυρίου για τον π. Δημήτριο και τους Αγίου Ισιδώρους. “Θα έχεις ένα θησαυρό στα χέρια σου (τον τίμιο Σταυρό) αλλά εσύ θα … “. “Όποιος έχει πνεύμα Θεού μπορεί να καταλαβαίνει πάντοτε την αλήθεια. Ο Θεός είναι αυτός που μιλάει στο τέλος”.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!