Προσέχετε την γλώσσαν σας και τον νουν σας… (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης)

Προσέχετε την γλώσσαν σας και τον νουν σας. (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης)

Η σωτηρία δεν κερδίζεται, όταν ημείς αργολογώμεν ή όταν διερχώμεθα τας ημέρας μας χωρίς υπολογισμόν.
Προσέχετε την γλώσσαν σας και τον νουν σας, διότι η φυλακή αυτών γεμίζει την ψυχήν από φως Θεού.

Εκείνος όμως που έχει αχαλίνωτον το στόμα του, αποταμιεύει εις την ψυχήν του ποικιλίαν ακαθαρσιών.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!