Προσοχή τήν ὥρα τῆς προσευχῆς!

Ἅγιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς Νήφων

Πρέπει νά ξέρης παιδί μου, ὅτι πάνω ἀπό τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται στήν Ἐκκλησία, ἀναρίθμητοι ἄγγελοι συμψάλλουν ἀοράτως μαζί τους.

Ὅταν ὅμως ἀρχίση κανείς ἀπ’ τούς πιστούς νά ἀστειεύεται, νά συζητῆ γιά τά βιοτικά ἤ νά σχολιάζη τούς ἄλλους, οἱ ἄγγελοι πού τόν βλέπουν ἀφήνουν τόν ὕμνο καί θρηνοῦν πικρά γιά τό κατάντημά του, λέγοντας:

Ὦ, σέ ποιά βαριά αἰχμαλωσία ἔπεσε ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ.

Πόσο βέβηλα στέκεται μέσα στό ναό, χωρίς φόβο Θεοῦ καί χωρίς ντροπή.

Γι’ αὐτόν ἔγειρε ὁ Θεός τό αὐτί του, νά τοῦ τό γεμίσει μέ ταπεινή καί ἀφοσιωμένη προσευχή κι αὐτός τό γεμίζει μέ γέλια καί κατακρίσεις.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!