Ψαλμός για βοήθεια από τον Κύριο.

Ψαλμός για βοήθεια από τον Κύριο | Orthodox chant for God's help

Ψαλμός για βοήθεια από τον Κύριο. Ακούστε όλα τα έθνη και οι λαοί αυτά που έχω να σας πω. Ένας υπέροχος ψαλμός με στοιχεία από διάφορους ψαλμούς του Δαυίδ. Σ...

Ψαλμός για βοήθεια από τον Κύριο. Ακούστε όλα τα έθνη και οι λαοί αυτά που έχω να σας πω. Ένας υπέροχος ψαλμός με στοιχεία από διάφορους ψαλμούς του Δαυίδ. Συνοδεύεται από τους στίχους και τη μετάφαση.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!