“Αγαπητέ μου, έχετε τόσο μεγάλη υπερηφάνεια και πρέπει να παντρευτείτε!”

Ο Κύριος συνδέει τους ανθρώπους έτσι ώστε να πιέζουν τα προτερήματα τους με τις αδυναμίες τους και έτσι να βοηθούν ο ένας τον άλλον στην αλλαγή.

Στην πραγματικότητα, ήθελα να είμαι μοναχός, αλλά ήμουν τυχερός: ο εξομολογητής μου , μου είπε κάποτε: “Αγαπητέ μου, έχετε τόσο μεγάλη υπερηφάνεια και πρέπει να παντρευτείτε!”

Πατήρ Νικολάι Μόγιλνι


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!