Σαν γονείς τι θα θέλατε να μάθουν τα παιδιά σας;

— Νά μήν ἀγχώνονται γιά τό μέλλον τους λησμονώντας τό παρόν τους

κι ἔτσι νά μή ζοῦν οὔτε τό παρόν οὔτε τό μέλλον τους.

— Νά μή θέλουν νά βγάλουν λεφτά χάνοντας τήν ὑγεία τους κι ὕστερα

νά χάνουν τά λεφτά τους, γιά νά ξαναβροῦν τήν ὑγεία τους.

— Νά μή ζοῦν σάν νά μήν ἐπρόκειτο νά πεθάνουν ποτέ καί νά πεθαίνουν σάν νά μήν ἔζησαν καθόλου.

— Νά μάθουν ὅτι δέν μποροῦν ν᾽ ἀναγκάσουν τούς ἄλλους νά τούς

ἀγαπήσουν, ἀλλά νά γίνουν ἄξιοι νά τούς ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι.

— Νά μάθουν ὅτι πλούσιος καί εὐτυχισμένος δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει τά περισσότερα ὑλικά ἀγαθά, ἀλλ᾽ ὅποιος ἀρκεῑται στά λιγότερα καί

ἀναγκαῖα.

— Νά μάθουν τή συγχώρηση συγχωρώντας αὐτά πρῶτα τούς ἄλλους.

— Νά μάθουν ὅτι δύο ἄνθρωποι μπορεῖ νά βλέπουν τό ἴδιο πράγμα καί ὅμως νά νομίζουν ὅτι βλέπουν διαφορετικά πράγματα.

— Νά μάθουν ὅτι σέ ἐλάχιστες στιγμές μποροῦν ν᾽ ἀνοίξουν στούς ἄλλους

πληγές, πού χρειάζονται χρόνια νά τίς θεραπεύσουν…

— Νά μάθουν ὅτι δέν μετροῦνε περισσότερο τά πράγματα πού ἔχουμε στή ζωή μας, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουμε στή ζωή μας.

— Νά μάθουν πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τούς ἀγαποῦν πραγματικά, πού ὅμως δέν ξέρουν πῶς νά δείξουν ἤ νά ἐκφράσουν τά αἰσθήματά τους.

Ἀπό τά ὡραῖα Περιοδικά «Λυδία»-Θεσσαλονίκη καί «Ζωή τοῦ Παιδιοῦ»-Ἀθήνα, κατά διασκευή.

Πηγή: askitikon


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!