Η σιωπή σου να είναι μυστική, στην καρδιά σου…

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Η σιωπή σου να είναι μυστική, στην καρδιά σου.

Εξωτερικά να μην φαίνεται ότι σιωπάς και το αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Ευθύς ως ειπείς δύο τρία λόγια, συνεχίζεις μέσα σου μυστικά να στέλνεις προσευχή για όλους στον Κύριο.

Να αγκαλιάζεις μυστικά στην καρδιά σου, με αγάπη, όλο το κοινόβιο.

Όλη την Εκκλησία…

Να αγιάζεις τη σιωπή σου με την προσευχή, να μην είναι στείρα και άγονη»

(Γέροντος Πορφυρίου Ανθολόγιο Συμβουλών σελ. 281)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!