Ὅσιος Γέρων Ἐλπίδιος: «Χριστὸς μεθ΄ ἡμῶν στήτω» (18.10.2020)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!