Site τῆς Θεσσαλονίκης χρημοτοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Τζὼρτζ Σόρος

Γράφει ὁ Ἰωάννης Νασιούλας    

Μείζονα ἐρωτήματα προκύπτουν ἀπὸ τὴν στάση ἐνημερωτικῶν ἰστοτόπων τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς προσέγγισης ποὺ υἱθετοῦν σὲ σχέση μὲ τὸν Τζὼρτζ Σόρος καὶ τὴν συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ. Ἡ φράση «Βόρεια Μακεδονία» δίνει καὶ παίρνει. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ προσπάθεια ὡραιοποίησης τῶν πολιτικῶν του παρεμβάσεων στὰ ἐθνικὰ θέματα τῶν βαλκανικῶν χωρῶν καὶ ἰδίως τῆς Ἑλλάδος.

Διάφορα ἐνημερωτικὰ site, ψηφιακὲς ἐφημερίδες καὶ ἰστότοποι κατακλύζονται ἀπὸ συστηματικὲς ἀναρτήσεις μὲ μόνο σκοπὸ νὰ κατασυκαφαντήσουν ὅσες φωνὲς πατριωτικῆς καὶ ἐθνικῆς εὐαισθησίας τολμοῦν ἀκόμη νὰ σηκώνουν ἀνάστημα. Ἡ προσπάθεια ἠθικῆς νομιμοποίησης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἐμφανὴς στὴν γραμμὴ ποὺ δίνουν.

Τὸ σημαντικότερο ἐρώτημα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ ἱκανοποιητικά, εἶναι: διοχετεύονται χρηματοδοτήσεις τοῦ Τζὼρτζ Σόρος σὲ ἰδιοκτῆτες ἐνημερωτικῶν ἰστοτόπων…

δημοσιογράφους, διαμορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης καὶ πανεπιστημιακοὺς γιὰ ἔρευνα καὶ δημοσιεύσεις.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι: γιατί ἔχουμε μία ἀρκετὰ λεπτομερειακὴ εἰκόνα τῶν χρηματοδοτήσεων τοῦ Τζὼρτζ Σόρος στὰ Σκόπια, ἀλλὰ ὄχι στὴν Ἑλλάδα καὶ κυρίως ὄχι στὴν Θεσσαλονίκη;

Τὰ Σκόπια ἀνήκουν στὸν Σόρος

Τὸ 1992, ὁ κ. Τζὼρτζ Σόρος ἔγινε ὁ πρῶτος διεθνὴς παράγοντας ποὺ ἀναγνώρισε τὰ Σκόπια μὲ τὴν συνταγματική τους ὀνομασία: «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Ἄμεσα ἵδρυσε τὸ Ἵδρυμα Ἀνοικτῆς Κοινωνίας – Μακεδονία καὶ μέσω αὐτοῦ κινήθηκε συστηματικὰ διεθνῶς γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν παροχὴ ὑποστήριξης στὸ νέο κράτος καὶ στὸ ὄνομά του.

Περισσότεροι ἀπὸ 700 Σκοπιανοὶ ἔχουν λάβει ὑποτροφίες ἀπὸ τὰ Ἱδρύματα Ἀνοικτῆς Κοινωνίας τοῦ κ. Τζὼρτζ Σόρος, γιὰ σπουδὲς στὸ ἐξωτερικό, περιλαμβανομένου τοῦ Κεντρικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου στὴν Βουδαπέστη.

Χρηματοδότησης ὕψους 98,7 ἑκατομμυρίων δολλαρίων ἔχει διοχετευθεῖ ἀπὸ τὰ Ἱδρύματα τοῦ κ. Σόρος καὶ τὸ ἐθνικὸ παράρτημα στὰ Σκόπια ἔχει συγκεντρώσει περισσότερα ἀπὸ 35 ἑκατομμύρια δολλάρια ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, τὴν Ἐλβετία, τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἤδη ἀπὸ τὸ 2000, γιὰ «ἀναπτυξιακὴ βοήθεια».

1,9 ἑκατομμύρια δολλάρια διοχετεύθηκαν μετὰ τὸ 2008 γιὰ χρηματοδότηση μικρῶν ἐπιχειρηματιῶν, ἀγροτῶν καὶ πολιτῶν. Στὸ πλαίσιο τῆς συνεργασίας τοῦ κ. Σόρος μὲ τὸν τότε πρωθυπουργὸ κ. Νίκολα Γκρουέφσκι, 19.000 Σκοπιανόπουλα προμηθεύθηκαν σχολικὲς τσάντες καὶ σχολικὸ ὑλικό.

Κατὰ τὴν καταστροφικὴ κρίση τοῦ 1993 ποὺ κτύπησε τὰ Σκόπια, ἀκριβῶς μετὰ τὴν ἀνακήρυξή τους σὲ κράτος μὲ τὸ ὄνομα τῆς ὁμόσπονδης μὴ-κρατικῆς γιουγκοσλαβικῆς ὀντότητας μὲ τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα «Μακεδονία», ὁ κ. Σόρος δάνεισε 25 ἑκατομμύρια δολλάρια στὴν κυβέρνηση τῶν Σκοπίων γιὰ τὴν ἀγορὰ πετρελαίου θέρμανσης γιὰ τὰ σχολεῖα. Αὐτὸ ἀποτέλεσε τὸ πρῶτο δάνειο αὐτοῦ του εἴδους πρὸς τὰ Σκόπια.

Τὸ 1993-1994, μὲ τὴν Ἑλλάδα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου νὰ ἔχει ἐπιβάλει ἐμπάργκο, ἐμπορικὸ ἀποκλεισμό, στὰ Σκόπια καὶ μὲ τὰ σύνορα τῆς Σερβίας ἐπίσης κλειστά, τὸ ἵδρυμα τοῦ κ. Σόρος ὀργάνωσε καὶ χρηματοδότησε 40 ἀερομεταφορὲς ἀγροτικῶν προϊόντων.

Μετὰ τὸ 2001, ποὺ ἔντονα ἐμφυλιοπολεμικὰ ἐπεισόδια λάμβαναν χώρα στὰ Σκόπια, τὸ ἵδρυμα τοῦ κ. Σόρος χρηματοδότησε τὴν ἐπισκευὴ καὶ ἐγκατάσταση ἀναμεταδοτῶν τηλεοπτικοῦ καὶ ραδιοφωνικοῦ σήματος καὶ ἐξοπλισμὸ ἀντίστοιχων σταθμῶν, καθιστώντας δυνατὴ τὴν διάδοση τοῦ νέου ἰδεολογήματος τοῦ Μακεδονισμοῦ στὸν εὐρύ, διαφοροποιημένο καὶ ἐν πολλοῖς ἀδιάφορο πληθυσμό.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 1992, τὸ Ἵδρυμα Ἀνοικτῆς Κοινωνίας – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ἔχει χορηγήσει περισσότερα τῶν 9 ἑκατομμυρίων δολλαρίων σὲ δράσεις «ἐκπαίδευσης» καὶ «κατάρτισης» δημοσιογράφων καὶ διαμορφωτῶν τῆς κοινῆς γνώμης.

Οἱ προσπάθειες τοῦ Ἱδρύματος, κατὰ δήλωσή του, ἐπεξετάθηκαν στοὺς «δημοσίους ὑπαλλήλους, τὴν ἀστυνομία καὶ τὸ δικαστικὸ σῶμα».

Προπαγάνδα καὶ μέσω τῶν site τῆς Θεσσαλονίκης;

Τὸ ἔργο τοῦ κ. Σόρος ἤδη ἐξαπλώνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα, μέσω συνεργατῶν του καὶ ἑταίρων ποὺ ἀναδέχονται τὴν ὑποστήριξή του καὶ πρωταγωνιστοῦν στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου ἢ σχετίζονται μὲ μὴ κερδοσκοπικοὺς ὀργανισμούς. Ὁ κ. Σόρος φροντίζει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους του, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς πολίτες τῶν χωρῶν ποὺ τὸν ἐνδιαφέρουν.

Ὁ τέως Δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης διορίστηκε μέλος τοῦ ΔΣ τῆς ΜΚΟ ποὺ συνδέεται μὲ τὸν Τζὼρτζ Σόρος SOLIDARITY NOW.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν δῆμο Θεσσαλονίκης καὶ ΜΚΟ γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς ἀδύναμους συμπολίτες ποὺ δραστηριοποιοῦνται καὶ στὴν Θεσσαλονίκη, χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ Open Society Foundations ἔχουν λάβει καὶ ἄλλοι φορεῖς. Στὴν λίστα βρίσκουμε:

Τὸ Κέντρο γιὰ τὴν Δημοκρατία καὶ τὴν Συμφιλίωση στὴν Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη (CDRSEE), ποὺ ἑδρεύει στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὸ OSF στοὺς ὑποστηρικτές του.

Τὸ Κέντρο Στήριξης τῆς Ἀπασχόλησης καὶ Ἐπιχειρηματικότητας τῶν Γυναικῶν «ΕΡΓΑΝΗ» (ἕδρα στὴν Θεσσαλονίκη) ἔλαβε τὸ 2015 τὸ ποσὸ τῶν 168.000 δολαρίων.

Τὸ Κέντρο Ζωῆς, δομὴ ψυχολογικῆς στήριξης στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ πάσχοντες ἀπὸ AIDS, ἔλαβε 59.161 δολάρια τὸ 2015.

Τὸ «Μποροῦμε», δομὴ γιὰ παροχὴ ἐπισιτιστικῆς βοήθειας στὴν Θεσσαλονίκη, ἔλαβε 35.182 δολάρια τὸ 2015.

Ὁ Ἰωάννης Νασιούλας εἶναι Διδάκωρ Κοινωνιολογίας, Ἐμπειρογνώμων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Κοινωνικῆς Οἰκονομίας. Εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς παράταξης «Νέα Ἀρχὴ γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη» καὶ Δημοτικὸς Σύμβουλος τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!