Σωφρόνιος Σαχάρωφ : Ανάλογα με τον πόνο που υπομένουμε θα έχουμε και Δόξα

Ακόμη και στην πνευματική ξηρασία µας στέλνει ο Θεός μια παρηγοριά, επειδή γνωρίζει τις αδυναμίες µας.

Το συμφέρον µας θα ήταν αν ζούσαμε σε όλη µας την ζωή σε μια πνευματική ξηρασία, αλλά να αγωνιζόμαστε, δηλαδή αν μπορούσαµε να φθάσουμε τον Χριστό μέσα από την τέλεια εγκατάλειψη του Θεού, την πλήρη κένωσή µας, όπως έγινε με τον Χριστό στον Σταυρό.

Τότε και η δόξα του ανθρώπου θα ήταν μεγάλη. Ανάλογα με την κένωση και ανάλογα με τον πόνο, που υποµένουµε θα έχουμε δόξα.

Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!