Ἡ στεῖρα γεννάει τὸν Οἶκο τοῦ Φωτὸς (9.12.2020)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!