Συγκλονιστική κατάθεση Ιερομονάχου μετά το… , 29-8-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Συγκλονιστική κατάθεση Ιερομονάχου μετά το... , 29-8-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (απόσπασμα)

Αποσπάσματα από το κήρυγμα της Κυριακής 29/8/2021, & από την σύναξη με θέμα 61. Ὁ Θεός ἔδωσε στά ὑστεροῦντα μέλη περισσότερη τιμή , 29-8-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁ...

Αποσπάσματα από το κήρυγμα της Κυριακής 29/8/2021, & από την σύναξη με θέμα 61. Ὁ Θεός ἔδωσε στά ὑστεροῦντα μέλη περισσότερη τιμή , 29-8-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!