Τὰ σχέδια τῆς «νέας τάξης» καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Ἐπουράνιου Πατέρα μας

Τὰ σχέδια τῆς "νέας τάξης" καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Ἐπουράνιου Πατέρα μας (11.8.2020)

Ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα: Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὸν ἐκφοβισμὸ καὶ τὸν "ὑποχρεωτικὸ" ἐμβολιασμὸ κατὰ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ; Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ Θ΄ Π...


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!