Τα ελληνικά ΜΜΕ θεωρούνται τα πιο αναξιόπιστα σε ολόκληρο τον κόσμο

Ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους μεταδίδουν με ακρίβεια καλά ή αρκετά καλά τα γεγονότα και τις ειδήσεις (2018)

Χώρα
Πολιτικά ζητήματα
Νέα σχετικά με την κυβέρνηση, ηγέτες
και αξιωματούχους
Ειδήσεις με ακρίβεια
Σημαντικότερα γεγονότα ειδήσεων
Tanzania
83,00%
89,00%
93,00%
92,00%
Philippines
78,00%
83,00%
86,00%
87,00%
Indonesia
77,00%
85,00%
85,00%
89,00%
Netherlands
74,00%
82,00%
82,00%
89,00%
India
65,00%
72,00%
80,00%
72,00%
Kenya
70,00%
75,00%
80,00%
82,00%
Vietnam
78,00%
78,00%
80,00%
85,00%
Canada
73,00%
79,00%
78,00%
82,00%
Sweden
66,00%
78,00%
78,00%
86,00%
Ghana
68,00%
70,00%
77,00%
81,00%
Germany
72,00%
77,00%
75,00%
85,00%
South Africa
65,00%
69,00%
73,00%
76,00%
Senegal
75,00%
75,00%
72,00%
84,00%
Nigeria
67,00%
68,00%
71,00%
74,00%
Japan
55,00%
55,00%
65,00%
74,00%
Turkey
57,00%
73,00%
65,00%
74,00%
Israel
42,00%
50,00%
63,00%
78,00%
UK
52,00%
64,00%
63,00%
74,00%
France
47,00%
54,00%
62,00%
73,00%
Mexico
58,00%
55,00%
62,00%
68,00%
Russia
55,00%
68,00%
60,00%
79,00%
Venezuela
52,00%
50,00%
58,00%
62,00%
Australia
48,00%
60,00%
57,00%
65,00%
Brazil
45,00%
54,00%
57,00%
66,00%
Tunisia
48,00%
52,00%
56,00%
58,00%
U.S.
47,00%
58,00%
56,00%
61,00%
Jordan
46,00%
47,00%
55,00%
60,00%
Hungary
42,00%
49,00%
54,00%
63,00%
Peru
42,00%
42,00%
51,00%
59,00%
Lebanon
36,00%
62,00%
48,00%
73,00%
Spain
33,00%
48,00%
48,00%
63,00%
Argentina
37,00%
38,00%
45,00%
56,00%
Italy
36,00%
46,00%
45,00%
60,00%
Poland
40,00%
43,00%
43,00%
59,00%
Chile
36,00%
36,00%
42,00%
55,00%
Colombia
38,00%
43,00%
41,00%
57,00%
South Korea
27,00%
26,00%
36,00%
44,00%
Greece
18,00%
25,00%
22,00%
42,00%

Οι πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο συμφωνούν συντριπτικά ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι αμερόληπτα στην κάλυψη των πολιτικών ζητημάτων, σύμφωνα με νέα έρευνα του Pew Research Center σε 38 χώρες.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε πώς βλέπουν τα δελτία ειδήσεων να κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε ότι  αναφορά αρκετά πολιτικά ζητήματα, οι απαντήσεις ήταν πολύ ανάμικτες, με πολλούς να λένε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους, δεν μεταδίδουν αμερόληπτα τις ειδήσεις.

Πηγές: jodi.graphicsPEW research


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!