Τα …μου σου του…. μας (Πόσο δύσκολο αυτό το Σου)

Πατήστε εδώ και ακούστε το άρθρο

Νώντας Σκοπετέας

Γεννηθήτω το θέλημά Σου. Αν θέλει ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Συν Θεώ. Με την βοήθεια του Θεού. Με την χάρη του Θεού. Αν είναι θέλημα Θεού. Αν είναι ευλογημένο. Ότι πει ο Θεός. Πόσες φράσεις μαζεμένες!

Θαρρούμε πως όσοι είμαστε συντονισμένοι τούτην την ώρα στα Ουράνια ραδιοκύματα, είτε τις έχουμε πολλάκις χρησιμοποιήσει ή τις έχουμε ακούσει κατά κόρον στην καθημερινότητά μας. Ιδίως εντός των καλουμένων πνευματικών χώρων!

Ναι , θεωρούνται πολύ δόκιμες τούτες οι φράσεις ! Αποκαλύπτουν μια βαθιά πνευματικότητα και μια πίστη ζηλευτή Λεν τα χείλη τέτοια λόγια που συγκινούν αλήθεια! Αλλά οι καρδιές πόσο απέχουν από το νόημά τους ; Είναι παλιά αυτή η ρήση , εγγενής με την ανθρώπινη φύση τούτη απομάκρυνση ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας.(29ο κεφάλαιο στ.13 στο βιβλίο του προφήτης Ησαϊα από την Π.Δ.)

Πόσες χιλιάδες χρόνια πέρασαν. Δεν υπάρχει γενεά που να μην επαλήθευσε αυτούς τους λόγους. Η σημερινή όμως ίσως περισσότερο από κάθε προηγούμενη τα έχει μετατρέψει σε επιστήμη. Πρώτος ο γράφων! Και γίνεται εκείνο το γεννηθήτω το θέλημά Σου γεννηθήτω το θέλημά μου! Και το πρώτα ο Θεός τελευταία. Και το ότι πει ο Θεός , οτι πει το παντοδύναμο και εξουσιαστικό εγώ μου!

Κι όμως υπάρχουν και αυτοί που βιώνουν την απόλυτη πίστη στο θέλημα του Θεού , όταν σε όλα τον τοποθετούν μπροστάρη και απλά καρτερούν το τι Εκείνος και μόνο θα οικονομήσει προς το συμφέρον της ψυχής τους. Δεν υπάρχει μέρα που τα χείλη των Χριστιανών να μην προφέρουν αυτό το Σου.

Μια ζωή ολάκερη θα πορευόμαστε ελπίζοντας πως κάποτε θα το βιώσουμε. Και έχει μια γαλήνη , μια ειρήνη και έναν παράδεισο εκείνη η στιγμή η παμπόθητη της απόλυτης εμπιστοσύνης στο Θείο θέλημα! Όλα έπειτα είναι διαφορετικά! Αφημένοι στα χέρια του Θεού Πατέρα! Στην πρόνοιά Του, σεβόμενοι και τηρώντας τα δικαιώματά Του!

Αλλιώς θα συνεχίσουμε τα μου σου του και να προφέρουμε μόνο λόγια άψυχα, ψεύτικα και κενά που δεν θα φτάνουν ούτε ως το ταβάνι του ταμείου μας! Όσο κι αν μας φαίνεται κοντινό θα μοιάζει τούτη η απόσταση με εκείνη την ατέλειωτη που χωρίζει την καρδιά από τα χείλη μας.

Νώντας Σκοπετέας. Με αποσπάσματα από εκπομπή με τίτλο Πόσο δύσκολο αυτό το Σου


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!