Τα πρώτα Ελληνικά χαρτονομίσματα 1831-1868

Μετά την τράπεζα που ίδρυσε ο Καποδίστριας, την Εθνικήν Χρηματιστικήν Τράπεζα 1828-1834.

Μετά την διάλυση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας η κυβέρνηση άρχισε τις έρευνες για την ίδρυση μιας νέας τράπεζας.

Σαν η πιο επικρατέστερη ήταν δύο ομάδες μια με Έλληνες και Γάλλους κεφαλαιούχους και η άλλοι με Άγγλους.

Το 1836 στις 25 Ιανουαρίου η κυβέρνηση αποφασίζει την ομάδα των Άγγλων και δημοσιεύει τον περι συστάσεως την Εθνικής Τράπεζας.
Μετά από λίγους μήνες οι Άγγλοι αποχώρησαν και έτσι ο νόμος αυτός δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Η κυβέρνηση συνέχισε τις διαπραγματεύσεις κατά το 1837 αλλά χωρίς εμπιστοσύνη πλέον στους Άγγλους που αθέτησαν την πρώτη απόφαση.

Με την παρέλευση δύο χρόνων ο φιλέλλην Ελβετός τραπεζίτης Ιωάννης Εϋνάρδος και αποστέλλει 500.000 φράγκα για να αρχίσει τις προκατασκευάστηκε ενέργειες και με παράλληλες της κυβέρνησης κατάφεραν να ενισχύσουν αυτοί με 1.000 μετοχές και με τον νόμο τις 30 Μαρτίου το 1831 συστάθηκε και θεμελιώθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με κεφάλαια 5 εκατομμύρια δραχμές και τις δόθηκε και η άδεια για την έκδοση χαρτονομισμάτων.


Χαρτονομίσματα 1ης και 2ης έκδοσης 1842-1850


Χαρτονομίσματα 3ης έκδοσης 1852-1867

Χαρτονομίσματα 4ης έκδοσης 1859-1868


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!