Ὅταν ἀφήνεται κανείς στόν Θεό, τότε ὁ Θεός δείχνει τό θέλημά του.

Νά μήν εἴμαστε κολλημένοι στά σχέδιά μας καί στά προγράμματά μας. Ἄς ἀφήνουμε περιθώριο στόν Θεό νά ἐνεργήσει.
Ὅταν ἀφήνεται κανείς στόν Θεό, τότε ὁ Θεός δείχνει τό θέλημά του μέ τά γεγονότα. Βρίσκει τρόπο καί ἐπεμβαίνει.

Ἄν ἀφήνουμε τόν Θεό ἐλεύθερο, ἐνεργεῖ ὁ Θεός ὄντως!

«Θεέ μου, ὅλα τά δοκίμασα, σέ ὅλα κατέφυγα, ὅλα τά ζήτησα μέ πάθος, ὅλα τά ἀγάπησα μέ πάθος, σέ ὅλα ἤλπισα καί πίστεψα μέ πάθος, καί ὅλα ἔφαγαν τήν ψυχή μου· καί μοῦ μένεις ἐσύ. Ἐσύ εἶσαι ὁ Θεός μου, ἐσύ εἶσαι ὁ πλάστης μου, ἐσύ εἶσαι ὁ πατέρας μου, ἐσύ εἶσαι ὁ δημιουργός μου. Ποῦ γύριζα, ποῦ ἔτρεχα, τί ἔκανα, πῶς ἔχασα τόν καιρό μου;

Πόσα πέρασα τόν προηγούμενο καιρό, τότε πού δέν ἤξερα τί μοῦ γινόταν! Καί πῶς μέ γλίτωσες, τέτοιος πού ἤμουν!»

Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών Κραγιοπούλου


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!