Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας

Θέλω ν’ ανοίξω το στόμα μου, αδελφοί μου

Και να λαλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης

Κι είμαι γεμάτος φόβο σαν εκείνον τον άνθρωπο

Που ξέρει πως θα μιλήσει για τον Θεό.

Γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας.

Γιατί ο Λόγος του Θεού, που έγινε άνθρωπος, αυτή ντύθηκε

Κι ήλθε σε συνάφεια μαζί μας μ΄ αυτή

Παίρνοντας σώμα σαν το δικό μας.

Κι όποιος τη ντύθηκε, αληθινά έγινε όμοιος μ΄ Εκείνον

Που κατέβηκε από το ύψος Του και που σκέπασε την αρετή

Της μεγαλοσύνης Του και τη δόξα Του με την ταπεινοφροσύνη.

Κι αυτό έγινε για να μην κατακαεί η κτίση από τη θωριά Του…

Γι΄ αυτό, όποιος φορέσει τη στολή που φόρεσε ο Κτίστης (δηλαδή την ταπεινοφροσύνη)

Τον ίδιο τον Χριστό ντύθηκε.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!