Θαῦμα στά Γιαννιτσά στό συλλαλητήριο κατά τῆς ὑγειονομικῆς χοῦντας, τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί τῆς ἀναστολῆς τῶν ὑγειονομικῶν!

Τό παρακάτω θαῦμα συνέβη στό Νοσοκομεῖο Γιαννιτσῶν τήν προηγούμενη ἑβδομάδα (Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου), ὅπου πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο κατά τῆς ὑγειονομικῆς χοῦντας, τῆς ὑποχρεωτικότητας τῶν γενετικῶν ἐμβολίων καί τῆς ἀναστολῆς τῶν ὑγειονομικῶν.

«Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών έγινε το εξής:

οι συνάδελφοι ανέβηκαν στα γραφεία της διοίκησης να πάρουν τα χαρτιά της αναστολής, μέσα στον χαμό μια νοσηλεύτρια που είχε κάνει το εμβόλιο ξαφνικά κοκκαλώνει και άρχισε να φωνάζει με αντρική φωνή:

Πείτε σε αυτήν με τα μαύρα (σ.σ.: Ἡ Παναγία!) να μην ανακατεύει τα χαρτιά και αυτός με το άλογο που βρίσκεται δίπλα της (σ.σ.: Προφανῶς Ἅγιος, εἴτε ὁ Ἅγιος Δημήτριος, εἴτε ὁ Ἅγιος Γεώργιος!) να σηκωθούν να φύγουν, ακούτε να φύγουν μας το είπαν τα ίδια τα παιδιά. Πρέπει να κρατήσουμε.

Δεν θα μας αφήσει ο Θεός!».


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!