Θα πεθάνουμε όλοι και ο αντίχριστος δεν θα έχει έρθει. Γέρων Εφραίμ

Γέρων Εφραίμ 
Σκήτη Αγίου Ανδρέα

https://youtu.be/OnPhaS366bM


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!