Τι έχετε να μας πείτε για τον αόρατο πόλεμο με τους δαίμονες, Γέροντα;

ΠΑΙΣΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ (1903-1990)

-Τί ἔχετε νά μᾶς πείτε γιά τόν ἀόρατο πόλεμο μέ τούς δαίμονες, πάτερ Παΐσιε;

-Ὁ πόλεμος μέ τόν ἀόρατο ἐχθρό εἶναι σκληρός καί ἐναλασσόμενος μέ τίς ἑξῆς φάσεις. Ἐνίοτε ἔρχεται τήν νύκτα μέ μεγάλο καί συνεχιζόμενο θόρυβο. Τότε ἐγώ ἀρχίζω νά λέγω τό Πιστεύω…» καί σταματᾶ ὁ πειρασμός. Μία νύκτα ἦλθε ἐπί δύο φορές. Ἄλλοτε μ᾿ ἐνοχλεῖ μέ συνεχεῖς λογισμούς ἡδονῆς, ἄλλοτε μέ ὠθεῖ νά ὑβρίσω τά θεῖα καί μοῦ φέρνει τίς φράσεις πιεστικά μέχρι τά χείλη μου. Τότε ἀμύνομαι σκληρά λέγοντας: «Ἄτιμε, σέ μισῶ καί σέ ἀποστρέφομαι, διότι εἶσαι ὁ αἴτιος καταστροφῆς πολλῶν Ψυχῶν, γιά τίς ὁποῖες ἀπέθανε ὁ Χριστός μας ἐπί τοῦ Σταυροῦ…».

Ἄλλοτε πάλι ἀκούω νά μέ φωνάζουν ἀπό τήν αὐλή. Ἀνοίγω τήν πόρτα καί δέν εἶναι κανείς ἔξω. Ἄλλοτε πάλι ἀκούω κτύπους καί θόρυβο στό διπλανό κελλί, σάν νά γκρεμίζεται κάτι. Ἄλλοτε φθάνει ἡ φωνή τους μέχρι τά αὐτιά μου καί μέ καλοῦν μέ τό κοσμικό μου ὄνομα. Ἄλλοτε μοῦ φέρνουν σάν ταινία μπροστά μου κάθε εἴδους ἡδονή πού ἔζησα στόν κόσμο.

Μία ἄλλη φορά, ὅταν ἤμουν στήν Κερασιά σέ ὥρα ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ἄκουσα τήν φωνή του ἔξω ἀπό τό παράθυρο νά μοῦ λέγη: «Γιάννη, τί θέλεις ἐσύ ἐδῶ; Φῦγε γρήγορα καί πόθησε τά ὡραῖα τοῦ κόσμου γιά νά χαρῆς».

Ὀλίγα σοῦ λέγω ἀπό τά τεχνάσματά του. Ἐδῶ κι ἕνα χρόνο τώρα μοῦ φέρει ὕπνο, πολλά χασμουρητά, πού ἔρχονται διαδοχικά σάν κύματα καί περνοῦν. Ἀμύνομαι, ὅσο εἶναι δυνατόν. Προσεύχομαι καί ζητῶ τό ἔλεος τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ. Τήν ὥρα ἀκόμη τῆς θείας Λειτουργίας μοῦ φέρει ὀλιγόλεπτους ὕπνους. Ὁ Πνευματικός μου μοῦ εἶπε ὅτι αὐτό εἶναι ἔργο τοῦ πονηροῦ. Δέν πρέπει, μοῦ εἶπε νά σέ στενοχωρῆ, ἀρκεῖ ἐσύ νά μένης στήν Λειτουργία μέχρι τέλους. Ἐάν δέν φεύγης, αὐτός νικᾶται. Θά περάση κι αὐτό, ὅπως καί τόσα ἄλλα. Ἀπό τίς μηχανουργίες του αὐτές ἔμαθα κι ἐγώ ἀναλόγως νά τοῦ συμπεριφέρομαι.

Ἀφοῦ ζητεῖς πραότητα, ταπείνωσι καί φωτισμό ἀπό τόν Ὕψιστον Θεό, εἶναι φυσικόν, Παΐσιε, ὅτι θά πολεμηθῆς. Ἔχεις τόσες ἀσθένειες καί παραμένεις στήν ζωή. Ὅλα αὐτά εἶναι πρός δοκιμασίαν σου. Μήν ὑποχωρίσης. Ὁ Θεός σοῦ τά παραχωρεῖ αὐτά γιά τήν σωτηρία σου…

*(απόσπασμα από συνέντευξη Μοναχού Δαμασκηνού)

Από το βιβλίο: «Σύγχρονοι Γεροντάδες του Άθωνα» – Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου (Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου – 2005)


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!