Τι είναι η κρίση της Εκκλησίας; Είναι η κρίση του Θεού, ή, η κρίση των ανθρώπων;

Ερώτηση. Τι είναι η κρίση της Εκκλησίας; Είναι η κρίση του Θεού, ή, η κρίση των ανθρώπων;

Απάντηση. Η κρίση της Εκκλησίας έχει σκοπό να διορθώσει και Όχι να καταδικάσει κάποιον για πάντα. Η Κρίση του Θεού είναι επί λέξει η Κρίση του Θεού, ενώ μέσα στην Εκκλησία κρίνουν οι άνθρωποι και σαν άνθρωποι μπορεί να κάνουν σφάλματα.

Εξ άλλου πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην Εκκλησία, μέσα στην ροή της ιστορίας, και στην Εκκλησία σαν θειο καθίδρυμα.

Η Εκκλησία σαν θειο καθίδρυμα δεν έχει αποστολή να κρίνει, αλλά να σώζει. Η ιστορική Εκκλησία έχει τις αμαρτίες της, όπως είναι η Ιερά Εξέτασης

Η Εκκλησία του Θεού δεν διώκει, σώζει. Και τους διωγμούς των αιρετικών και των σχισματικών πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με πόνο, σαν αμαρτίες, και κάποτε να δώσουμε τέλος σε όλα αυτά. Ωστόσο, αυτές οι κατηγορίες δεν αφορούν σε καμιά περίπτωση την Εκκλησία σαν θειο καθίδρυμα.

Η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός είναι πάντοτε αγία.

Είναι ένας θησαυρός που αποτελείται από ότι πολυτιμότερο κατέθεσαν τα εκλεκτότερα τέκνα της. Αύτη είναι η Εκκλησία που “πύλαι Αδου ου κατισχύσουσιν αυτής”.

Ούτε η αμαρτωλότητα των ανθρώπων ούτε οι διωγμοί μπορούν να μολύνουν την αγιότητα της.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!