“Τη τρίχας το γεφύρ’

Security Check Required

No Description

Οι τρεις αυτοί θεσμοί

(Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια) και η Γλώσσα μας ό,τι πολυτιμότερο στον Κόσμο!!

Μας ερμηνεύουν 3 αδέρφια ο Λάζαρος, ή Ευδοκία και ή Μαρία Παπαδόπουλου!!


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!