Μετά την εξομολόγηση κλείνει ή πληγή της αμαρτίας, αλλά μένει το σημάδι.

Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης

Εις τον πνευματικό να λέτε, είμαι αμαρτωλός, έπεσα, εν γενικές γραμμές όσο να καταλάβει το είδος της πτώσεως.

Δεν χρειάζεται λεπτομερώς το είδος και ό τρόπος της αμαρτίας διότι ημπορεί από πειρασμό να βλέψωμεν και εκείνον.

Και εκείνος σάρκα φορεί. Λυπηθείτε, προφυλάξετε και τον Ιερέα και τον εαυτόν σας. Αν δεν τον προφυλάξετε και άλλην αμαρτία θα έχετε.

Ό αέρας όλους μας φυσά. Δεν φυσά τον έναν και τον άλλον αφήνει. Προσέχετε, να προφυλάγετε και τον άλλον.

Να αποφεύγεις την αμαρτία μετά την εξομολόγησή.

Να λέγεις πέρασα από την φωτιά και γλίτωσα. Ό Κύριος τώρα με ελέησε. Να ξαναπεράσω; Μήπως οργιστεί ό Θεός;

Μετά την εξομολόγησή κλείνει ή πληγή της αμαρτίας, αλλά μένει το σημάδι.

Ενίοτε να βλέπεις το σημάδι δια να λυπήσαι και να προσέχεις (ότι την ανομίαν μου εγώ γιγνώσκω). Εις την δεύτερον Παρουσίαν θα φύγουν και τα σημάδια

‘Η εξομολόγησης ξανά για ό,τι εξομολογήσεις, είναι απιστία στο μυστήριον. Εάν το είπες εις τον πνευματικό, συγχωρέθηκε, δεν χρειάζεται η επανάληψις.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!