Για την κατάκριση: «Ακόμη κι αν ψηλαφήσετε με τα χέρια σας, να μην ελέγξετε»

Μερικοί πατέρες πήγαν και ρώτησαν τον Αββά Ποιμένα: Αν ιδούμε κάποιον αδελφό να αμαρτάνει, τι λες, να τον ελέγξουμε ή όχι;

Κι ο Γέροντας τους απάντησε:

-Ως τώρα εγώ, αν υπάρχει οπωσδήποτε ανάγκη να περάσω από εκεί και τον ιδώ να αμαρτάνει, τον προσπερνώ δίχως να τον ελέγξω.

Και σε λίγο, πρόσθεσε ο ίδιος:

-Είναι, βέβαια, γραμμένο πως «αυτά που είδες με τα μάτια σου, αυτά να μαρτυράς»˙ ωστόσο εγώ σας λέω: Ακόμη κι αν ψηλαφήσετε με τα χέρια σας, να μη μαρτυρήσετε.

Γιατί κάποιος αδελφός εμπαίχθηκε από τον σατανά σε μια παρόμοια περίπτωση, πως τάχα δηλαδή αντίκρυσε με τα μάτια του έναν αδελφό να αμαρτάνει με γυναίκα!

Κι ο λογισμός τον πολέμησε τόσο πολύ, που πλησίασε τους αμαρτάνοντας, όπως νόμιζε, και τους χτύπησε με το πόδι, λέγοντας: «Πάψτε πια, λοιπόν!» Και ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά του δεμάτια θερισμένο σιτάρι!

Γι’ αυτό σας είπα, πως ακόμη κι αν ψηλαφήσετε με τα χέρια, να μην ελέγξετε!

Π. Β. Πάσχου, Το Έαρ της Ερήμου, Μικρό Γεροντικό Α΄, εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ, στ΄ έκδοση, 2001.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!