Το άγγελμα της ημέρας

Κατά την λεηλασία των Μεγάρων οι στρατιώτες λεηλάτησαν και το σπίτι του φιλόσοφου Στίλπωνος.

Ο  στρατηγός που το έμαθε διέταξε οργισμένος να ζητήσουν συγνώμη και κατάλογο των πραγμάτων που του πήραν για να τα αποκαταστήσει.

Ο Στίλπων απάντησε: Δεν φαίνεται να μου πήραν τίποτε από αυτά που μου ανήκουν αφού:

“Ουδείς μοι τήν παιδείαν, τόν Λόγον και την Επιστήμην αφήρησεν”


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!