Το άγγελμα της ημέρας

Μερικοί επαγγελματίες, ζήτησαν από το Δήμαρχο κάποια προνομιακή μεταχείριση.

Φεύγοντας από  το γραφείο του, αφήσαν με τρόπο μια χρηματοσακούλα.

Σε λίγε μέρες ο Δήμαρχος που φημιζόταν για την εντιμότητα του τους ανακοίνωσε:

-Κύριοι, εξέτασα τους λόγους σας και με λύπη σας ανακοινώνω ότι η απόφαση μου δεν είναι ευνοϊκή  για σας.

Εξάλλου, φαίνεται πως αρκετά προσοδοφόρο είναι το επάγγελμα σας, αν λάβω υπόψη, το σεβαστό ποσό που αφήσατε επάνω στο γραφείο μου. 

Αυτό το ποσό το μοίρασα σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης μας γιατί φαντάζομαι ότι αυτός θα ήταν ο σκοπός σας.


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!