Το άγγελμα της ημέρας

Η μεγαλοσύνη σε ένα έθνος δεν μετριέται καθώς είπε ο ποιητής με το στέμμα, αλλά με της καρδιάς το πύρωμα και με το αίμα.

Και το μεγαλείο μιας ζωής δεν μετριέται με το μήκος της με την ηλικία της αλλά με το περιεχόμενο της.

Γήρας γάρ τίμιον ου το πολυχρόνιον. 

Σοφία Σειράχ


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!