Το άγγελμα της ημέρας

Άποκειται ανθρώποις αποθανείν μετά δε ταύτα Κρίσις.

Και το να ζήσω το χρωστώ και να πεθάνω χρέος το έχω

Εμοί  γαρ το ζείν Χριστόε και το αποθανείν κέρδος

ΠΑΥΛΟΣ


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!